skip to Main Content

Foto: fietsersDoorfietsroutes als laaghangend fruit

Om in wielertermen te blijven; voor de aanleg van doorfietsroutes kan een tandje worden bijgezet. De animo om ze te realiseren wordt immers breed gedeeld in Holland Rijnland. Dat bleek tijdens de commissievergadering Mobiliteit op de Regiodag van 8 februari.

Doorfietsroutes vormen een directe verbinding tussen woning en werkplek, school of OV-opstapplek. Op deze routes kunnen fietsers comfortabel, veilig en zonder oponthoud van A naar B fietsen. Daarom is enige tijd terug ook de term snelfietsroute vervangen voor doorfietsroute. Niet de snelheid, maar het ontbreken van obstakels staat centraal. Worden verschillende van die routes met elkaar verbonden, dan spreken we van een doorfietsroutenetwerk.

Doorfietsroutes kunnen over het algemeen rekenen op veel sympathie. Ze vergroten de  mobiliteitsmogelijkheden, zijn een duurzaam alternatief voor de snelweg en zorgen voor gezonde beweging. In Holland Rijnland komen de doorfietsroutes ook nog eens naar voren als belangrijk item binnen verschillende strategieën, zoals de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM), de Regionale Energiestrategie (RES), de Regionale Omgevingsagenda (ROA) maar ook in het Uitvoeringsprogramma Fiets. ‘Kortom, dit is laaghangend fruit’, werd betoogd tijdens de commissievergadering, ‘we kunnen het direct oppakken dus laten we dat dan ook doen.’

Daarbij werd wel de kanttekening geplaatst dat een dergelijke route niet direct goedkoop is. Per kilometer liggen de kosten tussen de €1 en €1,5 miljoen, afhankelijk van de benodigde ingrepen zoals bruggen of tunnels en het comfortniveau. ‘Maar we beginnen niet bij nul. Er liggen al verschillende geschikte fietspaden in de regio, alleen zijn die nog niet op een goede manier met elkaar verknoopt. Het is nog geen echt doorfietsroutenetwerk.’

De inspanning die het samenwerkingsverband Holland Rijnland hierop gaat verrichten, is  op de eerste plaats het creëren van een gezamenlijk verhaal. ‘Hoe zien de ideale fietsroutes eruit, waar vandaan halen we de benodigde financiën, welke coalities willen hier aan werken, wat zijn de kaders en waar liggen de prioriteiten?’ Daarnaast werd voor de regio een rol weggelegd in het signaleren van meekoppelkansen en – in later stadium – voor lobbyactiviteiten richting Rijk en Provincie.

Tijdens de commissievergadering werd instemmend gereageerd op de plannen. Wel verzochten de portefeuillehouders om scherp te letten op de veiligheid van de routes en naar optimalisering van bestaande routes. Medewerkers van Holland Rijnland en de gemeenten gaan hier samen mee aan de slag. Na de zomer ligt er een plan van aanpak met een prioriteitenlijstje.

Back To Top