skip to Main Content

De grote regionale kennisdag over maatschappelijke zorg in Holland Rijnland

Donderdag 14 maart 2019 van 9.00 – 16.30 uur in Leiden
Stadsgehoorzaal, Leiden

Vanaf 1 januari 2021 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor een goede ondersteuning en huisvesting van mensen met ernstige psychiatrische problematiek, dak- en thuislozen, verslaafden en andere kwetsbare inwoners. Dit is een grote verandering die van invloed is op veel beleidsterreinen.

De gemeenten in Holland Rijnland organiseren daarom een regionale kennisdag over maatschappelijke zorg waar je meer hoort over deze ontwikkelingen en wat dat betekent voor jouw werkzaamheden. Er is volop gelegenheid om met collega’s, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners kennis en ervaringen uit te wisselen.

MELD JE AAN!

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden, in ieder geval vóór 7 maart.

Programma

09.00-09.30 | Registratie en ontvangst op het informatieplein
Het informatieplein biedt de gelegenheid om nader kennis te maken met zorgpartijen en ervaringsdeskundigen.

09.30-10.35 | Plenaire opening

  • Welkom door dagvoorzitter Marleen Damen, wethouder Zorg gemeente Leiden
  • Erik Dannenberg, voorzitter Divosa: Wat voor een samenleving willen we zijn?

Bij de opbouw van de verzorgingsstaat met ‘zorgwetten’ heeft Nederland veel kwetsbare mensen goed verzorgd, maar min of meer buiten de samenleving geplaatst. Nu moeten we maatschappelijke solidariteit opnieuw uitvinden in een nieuw stelsel. Het is een uitdaging om dat te doen volgens de principes van inclusie: iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe en iedereen kan meedoen.

  • Miriam Kettani, VNG: Landelijke ontwikkelingen Maatschappelijke zorg en verdeelmodel

Welke ontwikkelingen spelen er landelijk en regionaal op weg naar de decentralisatie van maatschappelijke zorgtaken per 2021 en wat is er bekend over het nieuwe verdeelmodel?

10.40-11.40 | Workshops – ronde 1

11.45-12.45 | Workshops – ronde 2

12.45-13.45 | Lunch op het informatieplein

13.50-14.50 | Workshops – ronde 3

14.55-15.55 | Workshops – ronde 4

16.00-16.30 | Afsluiting & borrel
Korte afsluiting door dagvoorzitter Marleen Damen, wethouder Zorg Gemeente Leiden en netwerkborrel op het informatieplein

Klik hier voor het pdf met het volledige overzicht van de workshops. 

Wandelgangactiviteiten

Tea for two
U kunt een een-op-een gesprek voeren met verschillende ervaringsdeskundigen bij de speciale “tea for two” zitjes.

Film
De films van Prodeba en Binnenvest worden gedurende de dag vertoond in de walk-in cinema.

MELD JE AAN!

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden, in ieder geval vóór 7 maart.

Back To Top