skip to Main Content

Cultuur om de hoek in Holland Rijnland

Op 6 juni stemden de bestuurders van Holland Rijnland in met een bijdrage van € 50.000,- uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland voor de proeftuin ‘Cultuur om de hoek’.  Met deze proeftuin willen gemeenten jongeren binnen en buiten school met cultuur in aanraking brengen. Vooral bij jongeren voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Een regionale projectgroep werkt het plan voor de proeftuin verder uit.

 

Het doel van de proeftuin is dat jongeren vanuit nieuwsgierigheid zelf creatief aan de slag gaan. Holland Rijnland bestaat uit: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regio kent al een rijk netwerk aan instellingen die zich richten op Natuur, Wetenschap, Technologie, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur. De uitdaging is om dit rijke netwerk zodanig met elkaar te verbinden dat het breed en makkelijk toegankelijk is voor kinderen in de regio. Voorbeelden van betrokken organisaties zijn Technolab, Verwonderpaspoort, Cultuureducatiegroep, Parkvilla en BplusC.

 

Verwonderpaspoort en cultuur

Het verwonderpaspoort geeft leerlingen uit het basisonderwijs toegang tot een bijzonder eilandrijk: de Verwonderwereld. In deze digitale wereld hebben kinderen toegang tot de wereld van Natuur, Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid. Deze Verwonderwereld wordt uitgebreid met kunst & cultuur. Zo kunnen kinderen ook thuis op speelse wijze nóg meer te weten komen over een bepaald thema. Het informatieve aanbod is daardoor veel groter dan alleen dat wat binnen onderwijstijd kan worden benut.

 

Museum om de hoek

Naast inbedding in het Verwonderpaspoort, worden vanuit de proeftuin allerlei culturele activiteiten georganiseerd. Deze leiden uiteindelijk tot een tentoonstelling die wordt bedacht en gebouwd door jong en oud van de dorpskern of de wijk, eventueel in samenwerking met musea, en andere culturele- en onderwijspartners in de regio.

 

Ontstaan van de proeftuin

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vroeg vorig jaar aan de stedelijke regio’s en culturele instellingen om stedelijke en regionale profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een stad of regio. De proeftuinen komen voort uit deze profielen. Met de profielen verwoorden de regio’s hun ambities en laten ze hun groeipotentie voor de toekomst zien. De regio Leiden (Holland Rijnland) heeft een eigen profiel ingediend met als thema’s Kennis en Cultuur. De proeftuin ‘Cultuur om de hoek’ kan rekenen op een subsidie van 230.000 euro. In totaal gaan er vijftien culturele proeftuinen van start, verspreid over het hele land. Minister Van Engelshoven trekt voor 2019 en 2020 vier miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio’s te stimuleren.

Back To Top