Economie
Bijeenkomst Bedrijvenpanel Zuid-Holland op 28 november 2016

De provincie Zuid-Holland werkt, samen met regio’s en gemeenten, aan een gezonde en aantrekkelijke bedrijventerreinenmarkt. Dat is belangrijk, want bijna de helft van de Zuid-Hollandse economie en werkgelegenheid hangt samen met deze bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor een goed vestigingsklimaat in Zuid-Holland.

 

Cruciaal daarbij is een goed en actueel beeld van de marktontwikkelingen en de ruimtevraag naar de toekomst. Daarom maakt de provincie, in samenwerking met de Stec Groep, nieuwe prognoses van de behoefte aan bedrijventerreinen.

 

De provincie wil daarbij gebruik maken van de reeds aanwezige praktijkkennis. Daarom zijn alle relaties uit het provinciale netwerk, zoals Holland Rijnland, aangeschreven. Aan de hand van die input worden de prognoses ingekleurd en vertaald naar de dagelijkse praktijk. Welk type bedrijven zoekt precies ruimte in Zuid-Holland? Wat zijn de belangrijkste vestigingseisen hiervan? Welke trends zijn er in de markt en wat betekenen deze voor de ruimtevraag nu en komende jaren? Hoe wordt het aanbod van bedrijventerreinen in Zuid-Holland beoordeeld? Passen de terreinen goed bij de (toekomstige) vraag van bedrijven? Deze vragen, en de eerste prognose-inzichten, worden tijdens deze bijeenkomst besproken in een interactieve marktconsultatie.

 

Het programma voor 28 november is globaal als volgt:

16.30 uur            Inloop

17.00 uur            Opening door provincie Zuid-Holland (gedeputeerde??)

17.10 uur            Presentatie Stec Groep eerste bevindingen prognoses bedrijventerreinen

17.40 uur            Gelegenheid voor verduidelijkende vragen

18.00 uur            Parallelle discussie in groepen per regio, met hapjes en drankjes

19.00 uur            Korte break

19.15 uur            Plenaire terugmelding resultaten uit de groepen

19.45 uur            Belangrijkste conclusies, doorkijk naar vervolg en afsluiting

20.00 uur            Formeel einde, mogelijkheid tot koffie en/of borrel

Locatie: nog te bepalen

 

Wat heeft u er aan? Wat levert het u op?

De provincie organiseert de consultatie aan het einde van de werkdag. Zo heeft u er zo min mogelijk last van in uw drukke agenda. De consultatie duurt ongeveer 3 uur. Met deze tijdsinvestering:

  • zit u ‘aan de knoppen’ van de prognoses. Zo werkt u aan de voorkant mee aan een sterk ondernemingsklimaat in Zuid-Holland met terreinen waar het goed ondernemen is;
  • krijgt u ‘uit eerste hand’ een goed beeld van de diverse vestigingsmogelijkheden en plannen voor bedrijventerreinen in Zuid-Holland en regio;
  • komt u op laagdrempelige wijze in gesprek met (andere) marktpartijen en gemeenten in uw regio, maar ook met de provincie. U kunt dus optimaal werken aan uw netwerk en contacten.

 

Aanmelden

De provincie hoopt op uw deelname en ontvangt  graag uw reactie, via de volgende link. http://www.enqueteviainternet.nl/Bedrijvenpanel_28_november_2016. Na aanmelding ontvangt u t.z.t. een bevestiging met exacte locatie en overige nuttige informatie.

 

Heeft u vragen?

Voor antwoorden kunt u terecht bij Margreet Verwaal van de provincie Zuid-Holland (m.verwaal@pzh.nl), telefoonnummer: 06 – 21 28 86 30. Of Juriën Poulussen van de Stec Groep via e-mail j.poulussen@stec.nl, telefoonnummer 026-751 41 00.