Kalender
Symposium Leiden - Holland Rijnland: Decentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Donderdag 12 oktober 14.30-17:30 – Het Gebouw, Arubapad 2 Leiden

Gemeenten worden vanaf 2020 zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg. Het gaat dan om begeleiding en huisvesting van mensen die een beroep doen op de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor verslavingszorg en mensen met verward gedrag. Al deze taken worden tot 2020 regionaal uitgevoerd door de centrumgemeente Leiden.

 

In deze eerste bijeenkomst in een reeks wordt in het bijzonder ingegaan op de veranderopgaven in de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen; Bureau HHM zal de bevindingen en discussiepunten met ons delen van de inventarisatie die zij in de regio Holland Rijnland hebben uitgevoerd. Cliënten zullen vertellen wat vanuit hun perspectief belangrijk is bij een goede organisatie van maatschappelijke zorg in de gemeente. De bijeenkomst sluit af met een gedachtenwisseling.

 

Dit symposium is interessant voor alle gemeentemensen die te maken hebben met doelgroepen voor maatschappelijke zorg op het gebied van begeleiding, huisvesting, inkomen, dagbesteding, zorg of opvang. Uitgenodigd worden portefeuillehouders en ambtenaren wonen, wmo, participatie, jeugd en zorg uit regio Holland Rijnland.

 

Aanmelden doet U via deze link: aanmelden

 

Contact: Gemeente Leiden: Mieke Hogervorst mhogervorst@Leiden.nl Holland Rijnland: Frans de Lorme van Rossem fdlorme@hollandrijnland.nl

 

Dit symposium wordt gehouden in een reeks van bijeenkomsten van Project transformatie maatschappelijke zorg 2020 van gemeenten in regio Holland Rijnland