PHO Leefomgeving 11 november 2015

Onderdeel Algemeen
12:30 – 13:30 uur

Voorzitter: Ivo ten Hagen
01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van 23 september 2015
Voorstel:

Onderdeel Verkeer en Vervoer

Voorzitter: Ivo ten Hagen

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

04 Beheermodellen Regionale Verkeer- en MilieuKaart 3.0
De voorzitter zal een korte toelichting geven op de stand van zaken met betrekking tot de opdracht uit het PHO van 22 mei jl. voor de uitwerking van het de beheer van de RVMK.
Voorstel:

  • Kennis te nemen van de toelichting en de vervolgstappen te bespreken.
Onderdeel Economie

Voorzitter: Tseard Hoekstra

05 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Economie van 23 september 2015
Voorstel:

06 Mededelingen, Ingekomen stukken en Uitgegane brieven

07 Verzoek gemeente Oegstgeest voor kantoorbestemming voor Kasteel en bijgebouwen op Landgoed Endegeest

08 (concept) Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland
Vorig jaar november heeft de provincie Zuid-Holland Holland Rijnland verzocht de kantorenstrategie Holland Rijnland aan te passen naar aanleiding van de nieuwe Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM). De eerste lezing van de (concept) Actualisatie is besproken in het PHO Economie van 23 september. Op basis van deze bespreking zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd.

Voorstel:

09 Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving en het portefeuillehoudersoverleg Economie vindt plaats op 17 februari 2016

Onderdeel Algemeen
13:30 – 14:30 uur

Voorzitter: Jos Wienen

10 Inhoudelijke Agenda

Momenteel wordt de Inhoudelijke Agenda in samenwerking met de gemeenten aangepast. De Inhoudelijke Agenda wordt nagezonden uiterlijk op 3 november. Meer informatie kunt u verkrijgen via uw regiocontactambtenaar.

Back To Top
Ga naar de inhoud